Zhang Huan, 12m2, 1994

Zhang Huan, 12m2, 1994

Photo: http://artasiapacific.com/image_columns/0000/4294/feature_zh_12-square-meters.jpg, https://www.google.it/